Voor ouders & gezinnen

Jong is een innovatieve, dynamische en kleinschalige zorgorganisatie. Wij bieden integrale ambulante jeugdhulp (IAG) via hoofdaannemer MCE-Zorg. De kwaliteit van de zorg staat altijd voorop. Het voordeel van een kleinschalige organisatie is dat er veel aandacht is voor de nauwe samenwerking tussen de hulpverlener en de cliënt.

MCE Zorg en Jong
Jong is onderaannemer van MCE-Zorg. In de samenwerking delen wij onze kennis met elkaar om van grote waarde te zijn voor de omgeving in het sociaal domein Achterhoek. We hebben de ruimte om jeugdige cliënten en hun gezinnen in de Achterhoek professioneel te begeleiden. Door deze samenwerking is de kwaliteit van de zorg hoog en kan de doorstroom van verschillende casussen op een goede manier verlopen.

Ambulante hulpverlening

Jong biedt hulpverlening, begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen in hun thuissituatie. De ambulant hulpverleners kijken samen met de cliënt naar zijn of haar (on)mogelijkheden. De eigen kracht en het systeem van de cliënt zijn hierin belangrijk. Door een goede en veilige sfeer te creëren, proberen we samen het beste in de cliënt naar boven te halen. Een belangrijke kernwaarde is dat het systeem van de cliënt hierin wordt meegenomen. Dit kan in de vorm zijn van advies en opvoedondersteuning. De ambulant hulpverleners passen diverse methodes toe die op dat moment nodig worden geacht voor de cliënt.

Na een aanmelding vanuit de gemeente plannen we op korte termijn een intake met de cliënt.
Dit om de hulpvragen en de verwachtingen met elkaar te kunnen bespreken. Als er een samenwerking is gewenst vanuit beide kanten, zal de hulpverlening direct worden gestart.

Waar helpen wij bij?
Jong kan ondersteuning bieden bij onder andere financiën, het onderhouden van sociale contacten met familie en vrienden, huishoudelijke taken en het aanbrengen van structuur in hun leven. Deze verwachtingen bespreken wij altijd met de cliënt. De eigen regie staat hierin voorop.

Wachttijden
Binnen Jong is er op dit moment geen wachttijd. Na aanmelding plannen we binnen 6 weken een intake gesprek in met de cliënt.

Netwerk
Jong werkt met een sociale kaart. Daarin worden alle interne en externe gegevens ingevuld van diverse organisaties die betrekking hebben op de cliënt. Denk hierbij aan als bijvoorbeeld een cliënt een verslaving heeft: deze cliënt word doorverwezen naar een organisatie die bekend is met verslavingszorg. Wij als Jong proberen altijd te kijken wat het beste is voor de cliënt op dat moment. De nauwe samenwerkingen met diverse organisaties is daar een belangrijk onderdeel van.

Neem voor meer informatie contact op met Doné Emaus via 
done.emaus@jong-zorg.nl of 06 – 412 666 80.