Jong Ambulante begeleiding

Red je het niet alleen? Bij Jong krijg je thuis hulpverlening, begeleiding en ondersteuning. We helpen kinderen, jongeren en volwassenen. Onze ambulante hulpverleners richten zich samen met jou als client op jouw mogelijkheden, je eigen kracht en het systeem. Door een goede en veilige sfeer te creëren, proberen we het beste in jou naar boven te halen. We verlenen hulp en begeleiden je.

Maar ook is het voor ons een kernwaarde om het systeem om je heen (ouders/verzorgers/omgeving zoals school) te betrekken in de hulpverlening en te ondersteunen zodat ze goed met jou om kunnen gaan. Dat doen we met bijvoorbeeld advies of opvoedingsondersteuning.

Na een aanmelding vanuit de gemeente of iemand zelf, plannen we op korte termijn een intake om alle verwachtingen en hulpvragen op elkaar af te stemmen. Wil je met ons gaan samenwerken? Dan starten we direct met de hulpverlening.

Ambulante begeleiding in de Achterhoek

Onze ambulante hulpverleners zetten verschillende begeleidingsmethodes in om jou en je omgeving  goed te ondersteunen. Daarnaast gebruiken we op verzoek tijdens begeleidingsmomenten andere activiteiten zoals sport, spel en creatieve activiteiten. Want soms bereik je daar meer mee dan met alleen praten.

Meer weten? Neem contact met ons op voor informatie of vragen.