Klachtenregeling

Jong! heeft als zorgorganisatie kwaliteit als kernwaarde hoog in het vaandel staan. Echter kan het soms voorkomen dat zaken niet lopen zoals het zou moeten.

In de meeste gevallen zijn deze goed te bespreken en af te handelen met de ambulante hulpverleners van Jong!. Het kan helaas voorkomen dat men met de ambulante hulpverleners er niet adequaat uit komt. Dit willen we dan graag weten. Via onze interne klachtenregeling zullen we met zorg de klacht behandelen. Binnen een werkweek zal er dan contact worden opgenomen.

Indien de afhandeling van de interne klacht niet naar tevredenheid heeft plaats gevonden dan kunnen cliënten altijd gebruik maken van de mogelijkheid om de klacht extern te melden. Jong! is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.
Een klacht bij Klachtenportaal Zorg indienen kan via deze link.

Klacht indienen over geleverde zorg – Klachtenportaal Zorg