Kennis

Alle ambulante hulpverleners van Jong die in aanraking komen met cliënten, hebben een relevante opleiding in de zorg afgerond, minimaal MBO niveau 3. De medewerkers die ambulante hulpverlening bieden, hebben minimaal een afgeronde HBO opleiding. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen.

Daarom bieden we diverse mogelijkheden voor het volgen van cursussen/opleidingen. We werken onder supervisie van een SKJ geregistreerde medewerker. Daarnaast kunnen we waar nodig een GZ-psycholoog, psychotherapeut en systeemtherapeut raadplegen. Ook wordt er een plan gemaakt voor structurele casuïstiekbesprekingen onder supervisie van de teamcoördinator, GZ-psycholoog, psychotherapeut of systeemtherapeut.

Jong Zorg voor iedereen 
Jong is gespecialiseerd in het werken met kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel en/of psychiatrische problematiek (waaronder ontwikkelingsstoornissen), autisme en hoogbegaafdheid.
In de begeleiding van cliënten en hun systeem gebruiken we verschillende wijzen van gespreksvoering, benaderingstechnieken en methodieken. Veel gebruikte benaderingstechnieken zijn: oplossingsgericht werken, taakgericht werken, competentiegericht werken, systeemgericht werken en vraaggericht werken. Veel gebruikte methodieken zijn bijvoorbeeld: ‘Geef me de 5’ en de ‘Stop Denk Doe’ methode.

De benaderingstechnieken en methodieken stemmen we af op de problematiek en de behoefte van de cliënt en zijn of haar systeem.