Duurzaamheid

Als innovatieve en dynamische zorgorganisatie voelen we ons ook zeer betrokken bij duurzaamheid. Duurzaamheid komt in meerdere aspecten terug in onze organisatie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de zorg ervaren we als belangrijk. We hebben als doel onze data zoveel mogelijk digitaal op te slaan en daarmee veel papierwerk te voorkomen.

Daar waar kan, wordt er samen gereden naar afspraken. Binnen beschermd wonen scheiden we het afval en zien we er op toe dat dit ook effectief wordt uitgevoerd.

Green Deal member
Green Deal staat voor zorg met minimale CO2-uitstoot en impact op de leefomgeving, met oog voor circulariteit van grondstoffen en materialen. Hiermee draagt de sector bij aan het beperken van de toenemende zorgvraag én aan de beweging richting passende zorg.

In deze Green Deal zijn doelen en acties afgesproken voor de periode 2023 tot en met 2026. Wij committeren ons aan de volgende vijf doelstellingen:

  1. Meer inzet op gezondheid
  2. Het vergroten van de bewustwording en kennis
  3. 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050
  4. 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050
  5. Het verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik)