Ondersteuning van Voortgezet onderwijs

Heb je op jouw onderwijsinstelling te maken met een klas met een lastige groepsdynamiek? Is er vaak ruzie of vechten de leerlingen zelfs vaak met elkaar? Wordt er gepest? Is het lastig om orde te houden in een bepaalde klas en weet je als docent of school niet hoe je dat op moet lossen? Voorkom erger en schakel Jong in.

Jong heeft veel ervaring in het bieden van ondersteuning op middelbare scholen om de groepsdynamiek te observeren, te analyseren en te verbeteren.

Het doel van onze interventies is om een veilige leeromgeving te creëren waarin alle leerlingen, ongeacht hun individuele behoeften of uitdagingen, de kans krijgen om te groeien en te slagen. Onze ingezette interventies zorgen ervoor dat problemen al in een vroegtijdig stadium worden aangepakt. We voorkomen dat kleine uitdagingen grotere obstakels worden voor de leerlingen.

We zorgen met onze aanpak dat jongeren niet uitvallen. Zo nodig leggen we de koppeling met de gezinssituatie van jongeren. Zo nodig zetten we snel een aanvullende behandelaar in dankzij onze intensieve samenwerking met MCE Improve.

Bijkomend voordeel is dat onze inzet zal bijdragen aan een positieve schoolomgeving waarin alle leerlingen, maar ook leerkrachten, zich gewaardeerd en betrokken voelen.

We kunnen jullie op diverse manieren ondersteunen. Dit is afhankelijk van jullie behoefte, wensen en middelen, zowel van de school als van de leerlingen.

We leggen graag in een gesprek uit hoe we werken en hoe we jullie kunnen helpen.

Neem voor meer informatie contact op met info@jong-zorg.nl of bel naar Christian Reinders 06 -213 804 54.